Post Tagged with: "Tất Minh Office"

Cho Thuê Văn Phòng Quận Tân Bình Đường Cộng Hòa Tòa Nhà Tất Minh

24/09/2013 09:260 comments

Cho Thuê Văn Phòng Quận Tân Bình Đường Cộng Hòa Tòa Nhà Tất Minh Diện tích Cho Thuê Văn Phòng Quận Tân Bình Đường Cộng Hòa Tòa Nhà Tất Minh : 40- 80- 120 -140m2 Giá cho thuê văn phòng hấp dẫn: 230.000-280.000 VND/m2( 11~13 USD) Phí dịch vụ: bao gồm […]

Xem Chi Tiết ›